תקנון כללי

 1. ההשתתפות במשחים מותרת לנרשמים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לשחייה. נרשמים אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במשחה. כל חריגה מהנחיות אלו היא באחריותו המלאה של המשתתף בלבד.
 2. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מארגני המשחה והאחראים לו משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למשחה, וכי אני מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני המשחה או כל גוף אחר הקשור למשחה בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי.
 3. במהלך המשחה דואגת חברת שוונג לאבטחה רפואית בהתאם להנחיות מד"א ו/או המנהל הרפואי של האירוע. יובהר לעניין זה כי משתתפים אשר יזדקקו לפינוי לבי"ח באחריותם לדאוג לתשלום למד"א עבור הפינוי ולבי"ח במידת הצורך.
 4. נרשמים אשר לא קיבלו את ערכת המשתתף שלהם בשל אי הגעתם ולא ביטלו את הרשמתם, יוכלו לקבל את הערכה עד 7 ימי עסקים לאחר קיום המשחה במשרדי שוונג בלבד.
 5. ההרשמה למשחה היא אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
 6. משתתפים שפרטי רישומם אינם נכונים – עלולים להיפסל ותוצאתם לא תחשב ולא תעמוד להם כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי המארגנים.
 7. באחריות כל הנרשמים אשר משתתפים במשחה ואשר מופיעים ברשימת המשתתפים לקחת את ערכת המשתתף שלהם עד רבע שעה לפני הזינוק שלהם (במשחה כף כרמל ופורט2פורט זה לפני האוטובוס האחרון שיוצא לנקודת הזינוק)
 8. לתשומת לבכם – חלוקת גביעים, מדליות ופרסים לזוכים תתבצע ביום המשחה בטקס הסיום בלבד, אין חלוקה מאוחרת.
 9. שנת הלידה קובעת את גיל המשתתף.
 10. מדידת הזמנים למקצים התחרותיים באירוע הינה אלקטרונית – בבוקר האירוע תקבל צ'יפ מדידה שאותו יש להחזיר עם סיום האירוע. משתתף שלא יחזיר את צ'יפ המדידה יחויב ב- 50 ש"ח.
 11. ערעורים על תוצאות או פסיקות הקשורות למשחה – יתקבלו בשטח המשחה בלבד ועד חצי שעה לפני טקס הסיום (לא ניתן יהיה לערער על תוצאות או פסיקות לאחר מכן).
 12. הוראות הבטיחות אוסרות על שחייה עם אוזניות בזמן התחרות.
 13. המארגנים, מנהל הים ומנהל המשחה רשאים לפסול שחיינים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות ו/או לתקנון או המסכנים את עצמם או ספורטאים אחרים. למשתתפים אלו לא יוחזרו דמי ההשתתפות.