הנחיות בטיחות לשחיינים

  1. שחיין במצוקה שרוצה איסוף ישכב על גבו וירים יד, סירה או קיאק ייגשו לאסוף אותו.
  2. אין לשחות אל החוף הקרוב להפסקת המשחה אלא לפנות לסירות לאיסוף.
  3. ע"ג הסירות יהיו מצילים ופארמדיק לטיפול במקרי חרום. בנקודת הסיום יוצב אמבולנס מסוג אט"ן לפינוי מהסירות.
  4. משתתף אשר מפסיק את המשחה חייב לדווח על כך למודד הזמנים אשר נמצא בסמוך לשער הסיום.
  5. מנהל הבטיחות בים רשאי להפסיק את המשחה עבור שחיין שיתרחק מיתר השחיינים או שלא עמד בזמני ה-Cut-off.